نوال السعداوی زن مبارز، نویسنده و خبرنگار مصری از شخصیت های سرشناس جنبش زنان است. او به عنوان یک پزشک ، با آزار و ستم جنسی زنان در مصر رو در رو بوده و در باره ی این ستم کشی جنسی و رسوم زن ستیز به ویژه ختنه ی زنان در مصر و آفریقا در کتاب های مشهورش « زنان و جنسیت» و « چهره ی پنهان حوا ء، زن در کشورهای عربی» در این باره نوشته است.

نوال السعداوی  از فعالین فرهنگی سیاسی اجتماعی مصر بوده و هنوز هم دز سن 80 سالگی فعال است. او در همین هفته های گذشته یعنی فوریه 2011 در میدان آزادی مصر در کنار آزادی خواهان و مبارزان مصری علیه حکومت دیکتاتوری مبارک و سیستم ارتجاعی حاکم بر این کشور بود و صدای آزدای خواهی مردم را فریاد می زد.

نوال السعداوی زن شجاعی است که با مبارزاتش چه از راه قلم و چه از راه شرکت مستقیمش در مبارزات توانسته است نقش تأثیرگذاری در پیشبرد جنبش مبارزاتی مردم و به خصوص زنان بردارد.

کتاب فردوس که  به  زن در نقطه ی صفر هم معروف است  در باره ی ستم جامعه ی مردسالار و مذهبی بر زنان است.

فردوس قهرمان این داستان واقعی، زنی تن فروش است که با گوشت و پوستش همه نوع ستم جنسی و طبقاتی را لمس کرده و طعم تلخ آن ها را چشیده است و به همین دلیل بسیار ظریف و عمیق بیان گر وضعیت زنان در جامعه ی مصر است که به  راحتی می توان آن را به تمامی جوامع بسط داد و استثمار و ستم چندگانه ای را که بر زنان می رود در وجود فردوس و زندگی اش دید.

 
زن در نقطه ی صفر .... داستان فردوس
ferdos
 
  shahidian Farideh Eblaghian alsadavi
  ترجمه: حامد شهیدیان بازخوانی: فریده ابلاغیان نویسنده: نوال السعداوی
       
listen download
listen download
listen download
listen download
listen download
listen download
listen download
listen download
listen download
listen download
listen download
listen download
listen download